Dvasinė Evoliucija – Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Egzistuoja trys pagrindiniai dvasinio tobulėjimo ir sveikatos aspektai: dvasia, kūnas ir sąmonė. Gyvenimo metu mes vystomės šiose aspektuose, kaip ir jų būsena, harmonija bei vientisumas atspindi ir mūsų sveikatos būklę. Šių aspektų, kaip trijų mūsų sveikatos fundamentų filosofiją puoselėja vedos ir jų prieštvaninė medicina „Ajurveda“ (Sanskr. „Ajur“ – gyvenimas, „veda“ – žinios).

Dvasinė Evoliucija – Dvasia, Kūnas ir Sąmonė

Kiekvienas žmogus savo kūną, sąmonę ir dvasią puoselėja skirtingai ir dėl to pas mus visus šie aspektai yra išvystyti skirtingai. Priklausomai kiek konkretus aspektas yra išvystytas, atitinkamu dažniu jis vibruoja.

Labiausiai rekomenduojamas kompleksinis dvasinis vystymasis, kai šie aspektai yra puoselėjami vienodai. Jeigu aspektų išsivystymas labai skiriasi, tarp jų gali susiformuoti disharmonija, kuri gali kelti kūno, sąmonės ar dvasios negalavimus, įvairius sveikatos sutrikimus, priklausomai kokia disharmonija tarp jų egzistuoja.

Kompleksinė dvasinė saviugda

Vienodas kūno, sąmonės ir dvasios aspektų puoselėjimas yra vadinamas kompleksine dvasine saviugda. Tokiu būdu vystantis pageidaujami rezultatai bus pasiekiami efektyviausiai ir greičiausiai.

Jeigu iš šių trijų aspektų yra vystomi tik du, o trečiasis apleidžiamas – tai prilygsta lyg ėjimui du žingsnius į priekį ir vieną atgal. Bendras tobulėjimo progresas tokiu būdu ženkliai sulėtės.

Taip pat, nereikia pamiršti, kad spartesnis dvasinis tobulėjimas reiškia ir spartesnį mūsų dvasinių pamokų mokymosi tempą. Tokiu būdu jūs daug dažniau patirsite įvairius išbandymus.

Šaolin vienuolis kovos menų praktikų metu praktikuoja meditaciją.

Šaolin vienuolis kovos menų praktikų metu praktikuoja meditaciją.

Gan etaloninis vystymosi pavyzdys yra Šaolin vienuolyno vienuoliai, kurie dirba fizinį darbą, sveikai ir natūraliai maitinasi – valgo tai, ką patys užaugino, treniruojasi tiek išorinius[1], tiek ir vidinius[2] rytų kovos menų stilius, praktikuoja meditacijąmantrasenergetines praktikas (kaip Cigunas ar Tai Či), meldžiasi ir t.t… Tokiu būdu jų kasdienybė apima visų šių trijų aspektų vystymąsi.

Jeigu žmogaus vystymasis tikrai sklandus, jis gali iš viso nesirgti ar daug lengviau bei greičiau persirgti įvairias ligas. Jeigu jo aspektų vibracijos yra labai aukštos ir stipriai nutolę nuo įvairių ligų ar kitų neigiamų vibracinių diapazonų, šie dalykai su žmogumi tiesiog prasilenks, lyg vienos kitom netrukdančios skirtingo dažnio radijo bangos, kurios sklinda tame pačiame eteryje.

Aspektų vystymas

Fizinis kūnas

Fizinio kūno tobulėjimas yra labai svarbus, nes šio aspekto rodiklius gali būti nepaprastai sunku pagerinti tiems, kurie yra stipriai susitelkę vien prie kitų aspektų vystymo. Juk daug paprasčiau pradėti vystyti savo sąmonę ar dvasią tiems, kurių fizinis kūnas ir taip yra geroje būklėje.

Atstatyti daug metų apleistą fizinį kūną gali būti daug sunkiau nei pradėti medituoti ar praktikuoti, pvz. energetines praktikas, iš kurių kai kurios (pvz. Ciguno didysis medis ar Joga) gali pareikalauti pakankamai geros fizinės būklės.

Nuo fizinio kūno būklės priklauso ar kitų mūsų aspektų išvystytos vibracijos nepradės kenkti mūsų fizinei sveikatai. Jeigu fizinis kūnas bus daug žemesnėse vibracijose – aukštų, galbūt net radioaktyvių vibracijų mentalinės ar dvasinės energijos jam gali pradėti tiesiogiai kenkti.

Tokiu būdu, jūsų stipriai išvystytos kitų aspektų energijos, lyg aukštos įtampos elektros srovė, tekės per jūsų kūną lyg per tokiai srovei nepritaikytą varžą, nuo ko ši „varža“ pradės „kaisti“, „degti“, kol visiškai „neperdegs“. Kuo labiau užterštas ir apleistas jūsų fizinis kūnas, tuo ši varža ar pasipriešinimas šioms energijoms bus didesnis ir tuo labiau jos jam kenks.

Tai liečia ir iš Žemės per jus keliaujančius į kosmosą energijos srautus, kaip ir srautus, kurie keliauja iš kosmoso per jus į Žemę. Tiesa, ne visose mokyklose yra žinoma apie antrąjį srautą, bet jis yra plačiai žinomas Cigune, kur egzistuoja praktikos, kurių pagalba su juo galima dirbti.

Kovos menų praktikos (Šaolin)

Kovos menų praktikos (Šaolin)

Fizinio kūno tobulėjimą sudaro jo lavinimas ir mityba (žr. Mitybos formų gidas). Kad jį lavinti mes galime sportuoti įvairius sportus, kovos menus, dirbti fizinį darbą ar tiesiog kuo daugiau judėti, pvz. šokti ar vaikščioti.

Antroji ir nemažiau svarbi fizinio kūno vystymo dalis yra mityba. Priklausomai nuo fizinio kūno pasiektų vibracijų, mums taps prieinamos galimybės pereiti ant aukštesnių mitybos formų.

Jeigu išvardinti mitybos formas eilės tvarka: visavalgystė, vegetarizmas, veganizmas, žaliavalgystė, skysčiavalgystė, badavimo ciklai, sauliavalgystė, pranavalgystė ir pan.

Beveik jokia aukštesniųjų lygių mityba netiks bet kuriam žmogui „iš gatvės“, išskyrus tuos atvejus kai jis sąmoningai ar ne ir taip yra pasiekęs pakankamą šioms mityboms lygį. Paprastai aukštesni mitybos lygiai nėra skirti bet kokiam žmogui.

Vien vystant sąmonę ir dvasią irgi galima bandyti pereiti ant aukštesnės mitybos. Vis tik šie du aspektai trečiąjį irgi įtakoja. Tačiau, nepuoselėjant pačio fizinio kūno šis procesas bus daug sunkesnis, jeigu iš viso įmanomas.

Sąmonė

Sąmonę galima tobulinti vystant intelektą, logiką, analitinę mąstyseną, užsiimant protine veikla ar darbu. Tam tinka ir meditacijos (pvz. analitinės).

Sąmoningumą galima vystyti ir vystant mūsų energetinių akumuliatorių (dentenių) talpą. Tam tinka Jogos „Pranajama“ technikų „Anuloma Viloma“ praktikos, kaip ir Ciguno „Didžiojo medžio“ praktikos. Bet kurios iš šių praktikų leis tai vystyti bei pareikalaus nemažų fizinių pastangų. Verta paminėti, kad kai kurie žmonės vienu metu praktikuoja šias abi praktikas.

Dvasia

Kiekvieno iš mūsų dvasia yra skirtinga ir turi skirtingus poreikius. Dvasia yra lyg galaktika, kuri sudaryta iš daugybės elementų, kur galioja savi dėsniai ir taisyklės. Šios mūsų galaktikos juda mūsų dvasinių misijų keliu. Kiekviena iš jų renkasi savo unikalų kelią ir tokiu būdu per daugelį įsikūnijimų sukuria pati save. O jūs ieškojote kūrėjo?

Dvasinį mūsų aspektą vystyti yra daug kelių, pvz. kūryba, menas, mūsų elgesys su aplinkiniais žmonėmis, gyvūnais ar gamta, mūsų santykis su įvairiais pasaulio aspektais ir t.t… Taip pat dvasingumą galima vystyti ir meditacijų, maldų, mantrų bei energetinių ar kitų praktikų dėka.

Dvasia dar vadinama „ugniniu kūnu“ ir yra glaudžiai susijusi ir su mūsų energetika. Be Jogos ir Ciguno čia būtinai verta paminėti ir Reiki ar Tai Či. Egzistuoja ir daugiau praktikų, kurios tai vysto, bet jos yra mažiau žinomos, nepopuliarios ir apie jas yra mažai informacijos.

Aspektų sąryšis ir harmonija

Kūno sąmonės ir dvasios aspektai yra glaudžiai vienas su kitu susiję. Vystant vieną iš aspektų, galimas lengvesnis progresas ir kituose aspektuose. Pvz. pasiekus aukštesnįjį fizinio kūno išsivystymą, jo švarą[3], atitinkamai didės ir sąmoningumas bei dvasingumo potencialas.

Kartais girdisi istorijos, kad žmogus apstojo valgyti mėsą, tapo veganu ir jo sąmonė vien nuo to prašviesėjo.

Nors ir neina pilnavertiškumai vystyti kitų aspektų, tobulinant tik kažkurį vieną, bet tokiu būdu tai padaryti bus lengviau.

Tas pats ir degradacija, pvz. degraduojant fiziniam kūnui, tamsėja ir skursta sąmonė bei dvasia… Degraduojantis aspektas, lyg „inkaras“, tempia ir kitus tokio žmogaus aspektus žemyn.

Ci

Ci energija (prana) yra trijų pagrindinių tipų. Tai kosminė Ci, kuri atkeliauja į Žemę. Žemėje ji virsta į Žemės Ci. O patekusi pas žmogų tampa žmogaus Ci. Taip pat yra ir energija, kuri gaunama iš maisto. Ji yra vadinama Li (kin.).

Skirtingose šalyse ši energija nuo seno yra vadinama skirtingai: Kinijoje kaip „Ci“, Japonijoje kaip „Ki“, Indijoje kaip „Prana“, o mūsų protėviai panašu, kad ją vadino „Eteriu“.

 

Sveikata ir taip vadinama tradicinė medicina

Vyrauja nuomonė, kad Ci prigimtis yra elektromagnetinė. Šiuo požiūriu remiantis galima padaryti prielaidą, kad požiūris į sveikatą per energetikos prizmę yra lyg požiūris į sveikatą per elektromagnetizmo prizmę, kuris panašu, kad yra nežinomas taip vadinamojoje tradicinėje medicinoje.

Tai tas pats kaip tyrinėti sveikatos problemas, lyg keletą matmenų turinti pasaulį ir visiškai ignoruoti ar neatsižvelgti į vieną iš šių matmenų. Tas pats liečia ir ajurvedinį sveikatos suvokimą – kūno, sąmonės ir dvasios vientisumą ir harmoniją, kur visi trys aspektai įtakoja žmogaus sveikatos būklę bei vystymąsi. Tačiau, taip vadinamojoje tradicinėje medicinoje daugiausiai atsižvelgiama tik į fizinio kūno aspektą.

Tokiu būdu, ir vienu, ir kitu atveju taip vadinama tradicinė medicina neatsižvelgia į daugelį svarbių „kintamųjų“, kurie yra susiję su žmogaus sveikata. Panašu, kad joje taip pat neatsižvelgiama ir į čakras ar energetinius meridianus. Nors energetiniai meridianai yra glaudžiai susiję su jau taip vadinamos tradicinės medicinos pripažintomis praktikomis, kaip akupresūra ar akupunktūra.

Joga

Daugelis žmonių pasaulyje praktikuoja Jogą ir pagal jų atsiliepimus, ji puikiai tinka dvasiniam vystymuisi. Joga susideda iš didelės gausos įvairių praktikų ir sistemų. Ne visos iš jų yra mūsų laikais praktikuojamos.

Joga

Joga

Jogoje Ci energija yra vadinama kaip „Prana“ ir šios praktikos kontekste vertėtų naudoti būtent šį terminą.

Deja, toli gražu ne kiekvienas Jogos mokytojas moko ar žino apie energetines Jogos praktikas. Tačiau, Joga yra pakankamai prieinamas ir sąlyginai nesunkus bei šiandieną populiarus būdas tuo užsiimti ir su laiku pasiekti neblogų rezultatų.

Jau aukščiau minėta „Pranajamos“ praktika „Anuloma Viloma“, gali atstoti Ciguno „Didžiojo medžio“ praktiką, kurios pagalba galima vystyti energetinių akumuliatorių (dentenių) talpą ir tuo pačiu savo sąmoningumą. Tačiau, kaip jau buvo ankščiau minėta, kai kurie žmonės praktikuoja abi šias praktikas.

Į Jogą, panašiai kaip į Ciguną ar net kai kuriuos rytų kovos menus, taip pat įeina mudros, mantros, meditacija bei kvėpavimo technikos. Tiek Ciguno, tiek ir Jogos atveju yra svarbu ne vien darbas su energija, bet ir patys fiziniai pratimai, kvėpavimo technikos ar gimnastika. Toks vystymasis irgi yra reikšmingas.

Reiki

Reiki užima garbingą vietą tarp kitų energetinių praktikų, kaip Cigunas, Joga ar Tai Či. Kai kurių indigo teigimu, šios praktikos kvėpavimo technikos yra vienos iš efektyviausių dvasiniam vystymuisi.

Reiki

Reiki

Ją praktikuoja daugelis, tame tarpe ir žiniuoniai ar liaudies gydytojai, nes ji labiau orientuota į kitų žmonių gydymą. Jos pagalba galima gydyti žmones ne vien jiems būnant šalia, bet ir per atstumą. Reiki neegzistuoja ribų!

Šioje praktikoje terminas „energija“ yra retai naudojamas. Tai susiję su pačios Reiki principu. Nes ją praktikuojantys žmonės kitus žmones gydo jiems siųsdami savo tyrą ir besąlygišką meilę, kaip gydomąją jėgą.

Techniškai paėmus „meilė“ – tai aukštųjų vibracijų energija, tačiau modeliuojant aukštųjų vibracijų energiją, o ne tyrą ir besąlygišką meilę, rezultatas bus kitoks.

Panašiais principais veikia ir kai kurie kiti magiški menai, kur modeliuojamos ir siunčiamos tam tikros emocijos, mintys ar modeliai kitiems. Modeliavimas yra labiau populiarus ekstrasensorikos praktikose, tačiau Reiki puikiai išnaudoja jo potencialą.

Tai Či

Senovėje Taidziciuan (Tai Či) buvo labai galinga vidinė[2] Kinų kovos menų sistema. Bėgant laikui ji po truputį virto į sveikatingumo praktiką ir kaip kovos meną ja šiandieną praktikuoja nedaugelis. Pavyzdžiui Džetas Li ne kartą savuose filmuose populiarino Taidziciuan, kaip kovos menų sistemą.

Tai sistema, kurią sveikatos sumetimais kiekvieną dieną praktikuoja didžioji dalis Kinijos. Ji yra plačiai žinoma visame pasaulyje.

Žmogaus judesiai visada sąveikauja su žmogaus, aplinkos bei aplinkinių žmonių energijos laukais ar jų energetika. Tai Či moko harmoningai judėti per šiuos laukus. Harmoningi judesiai net jus gali pakrauti energija, gydyti, sustiprinti tiek fiziškai, tiek ir subtiliuose planuose.

Tai Či, kaip ir Aikido yra labiau skirta gynybai, nei atakai. Kovos menų atveju, kuo varžovas agresyviau atakuoja ir yra labiau įtūžęs, tuo stipresni energijos laukai formuojasi kovos veiksmų scenoje. Bandantis apsiginti žmogus, jeigu jis yra įvaldęs šias praktikas, gali tokiu būdu tiek fizinę, tiek ir energetinę priešininko jėgą panaudoti prieš jį patį. Jeigu šie laukai buvo pakankamai stiprūs, tokiu būdu agresorius patirs didelę žalą per subtilius bei fizinį planą, kas net gali baigtis jo žūtimi.

Šio pobūdžio kovos menai yra dažniausiai efektyvūs tik jeigu žmogus sugeba konflikto metu išlikti visiškai ramios sąmonės ir emocinės būsenos, kas vystoma meditacijų ar kai kurių teologijų (pvz. budizmo) pagalba. Efektyvumas gali stipriai augti, jeigu kovos metu atliekami ir harmoningi judesiai, kurių pagalba galima papildyti savus energijos rezervus bei tokie judesiai yra daug sunkiau neutralizuojami.