Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje laikinai einantis konsulo pareigas japonų diplomatas Chiune Sugihara nepakluso savo vyriausybės nurodymams ir išdavė vizas žydams, bėgusiems nuo nacių persekiojimo.

1940 m. Sugihara žydų pabėgėliams išdavė daugiau nei 2 000 tranzitinių vizų ir toliau pasirašinėjo kelionės dokumentus net uždarius Japonijos konsulatą ir tol, kol jo traukinys pajudėjo iš stoties. Daugelis vizų buvo skirtos ištisoms šeimoms. Manoma, kad dėl to Sugihara išgelbėjo 6000 žydų.