Kiek žinote apie Islamą?

Ar žinojote, kad pasaulyje yra apie 1.6 milijardų musulmonų? Tai sudaro apie 23 procentus viso pasaulio populiacijos. Tai antra populiariausia religija, populiarumu nusileidžianti tik krikščionybei, tad kiekvienam derėtų artimiau pažinti šią religiją. Vakarų visuomenėje jau spėjo susiformuoti tam tikri stereotipai apie šią religiją ir ją išpažįstančius žmones, tačiau toli gražu ne kiekvienas iš jų yra teisingas, ar bent jau arti tiesos. Būtent todėl sudarėme sąrašą faktų, kuriuos pravartu žinoti apie islamo religiją.

Kiek žinote apie Islamą?

Džihadas. Nežinia kodėl, bet daugelis krikščionių mano, jog Džihadas yra šventas karas, baisus reiškinys. Kaip bebūtų, tai yra visiška netiesa. Pats žodis išvertus į lietuvių kalbą reiškia “vargti” arba “siekti”. Religiniame kontekste tai reiškia vargti siekiant Dievo gerovės, įveikti kasdienius sunkumus ir visiškai atsiduoti Dievui. Į šį terminą taip pat gali įeiti ir šventasis karas, kurį tenka kovoti vardan Dievo, tačiau tai toli gražu neapsiriboja vien karu, kaip yra įprasta manyti mūsų visuomenėje.

Paklusnumas. Žinote, ko reikia, kad galėtumėte išpažinti islamą? Jums nereikės krikštytis ar praeiti per sudėtingas procesijas, jog galėtumėte save vadinti išpažįstančiu islamą. Musulmonai islamistais laiko visus, kurie paklūsta jų Dievui. Būtent paklusnumas visomis prasmėmis ir yra pagrindinis aspektas, norint tapti musulmonu. Tai reiškia, kad jų religijos išpažinėjais yra laikomi ne tik žmonės - visi gyvi sutvėrimai, tame tarpe ir gyvuliai bei augalai, gali būti islamistais. Viskas ko reikia - paklusti Dievui.

Sektos. Tikriausiai jau esate girdėję, kad islamas yra pasiskirstęs į dvi pagrindines sektas arba kastas - sunitus ir šiitus. Jie šiek tiek skiriasi, ir tuos skirtumus reikėtų žinoti. Bene pagrindinis skirtumas skiriantis šias dvi sektas yra požiūris į istoriją ir tai, kaip susiformavo jų tikėjimas bei tikėjimo lyderiai. Šiitai tiki, kad po to kai jų pranašas ir tikėjimo lyderis Mohamedas buvo nužudytas 632 metais, jo titulus ir pareigas turėjo pereiti jo sūnūs Hasanas ir Husseinas, tuo tarpu sunitai tiki, kad trys iki Mohamedo buvę tikėjimo lyderiai buvo teisėti ir jie išpažįsta senąjį tikėjimą, dar prieš pasirodant Mohamedui.

5 kolonos. Islamo tikėjime yra penkios pagrindinės tradicijos, kurios stovi tarsi atraminės kolonos ir kurių laikosi visi šį tikėjimą išpažįstantys žmonės. Pirmoji iš jų - shahada. Tai yra taisyklė, jog visi muslimai turi priimti Mohamedą kaip Dievo pranašą ir juo tikėti bei jam tarnauti. Antroji taisyklė - salat. Pagal ją visi muslimai turi kasdien dėkoti Dievui ir melstis. Meldžiamasi 5 kartus per dieną. Trečia taisyklė - Zakat. Pagal ją kiekvienas muslimas turi mokėti specialius mokesčius, kurie skiriami nepasiturintiems arba tiems, kam labiausiai reikia. Ketvirta kolona - sawm. Pagal ją islamistai ramadano metu badauja. Paskutinioji taisyklė - hajj. Ji nurodo, kad kiekvienas muslimas, kuris tai išgali, per savo gyvenimą bent kartą privalo aplankyti Meką.

Šventi vardai. Alahas Korane turi 99 šventus vardus, kurių kiekvienas turi savitą, gilią prasmę. Islamistai tiki, kad jų Dievas Alahas Korano knygoje aprašė save 99 vardais, kurių kiekvienas reiškią vis kitą Dievo savybę. Būtent per šiuos vardus asmuos gali pažinti Dievą ir su juo suartėti. Priešingai nei krikščionybėje, kur tėvai vaikui gali duoti ir žemietišką ir šventą vardą, dauguma muslimų yra pavadinti vienu iš 99-ių šventų vardų. Pvz. vardas Al Alim reiškia visažinis, o vardas Al Wali reiškia apsaugotojas.

Islamiškos šalys. Jūs jau žinote, kad beveik 23 procentai visų pasaulio gyventojų yra islamistai, bet ar žinote, kokiose šalyse jų daugiausia? Nors vakariečiai prakalbę apie islamiškas šalis primiausiai pagalvoja apie Iraką, Iraną, Siriją ir kitas negandų kamuojamas šalis, jos nėra tarp daugiausiai muslimų turinčių šalių. Vienareikšmė lyderė šioje kategorijoje - Indonezija, kurioje gyvena per 120 milijonų muslimų. Už jos rikiuojasi Pakistanas, Indija bei Bangladešas. Mokslinių tyrimų duomenis, 2050 metais daugiausiai muslimų turės būtent Indija.

 

Bendra religija. Islamas dalinasi įvairiomis istorinėmis figūromis ir papročiais su kitomis religijomis, pvz. krikščionybe ar judaizmu. Jėzus yra laikomas šventuoju, jo vardas minimas keliose Korano vietose. Taip pat yra minimas ir Mozės vardas.

 

Ramadanas. Tikriausiai ryškiausias ramadano akcentas - badavimas. Kiekvienais metais, ramadano metu, muslimai 30 dienų badauja. Ironiška, tačiau ramadano pabaigą muslimai atšvenčia pavalgydami. Kodėl jie tai daro? Visų pirma, kad užjaustų nepasiturinčius ir alkanus. Visų antra, kad galėtų atsiriboti nuo savo fizinio kūno ir susilieti su Dievu bei koncentruotis į dvasinį tobulėjimą.

 

Muslimės valdžioje. Nuo 1988 metų net 8 valstybės turėjo valstybės valdoves moteris, kurios buvo muslimės. Tame tarpe yra ir Turkija, Indonezija, Senegalas ar net Kosovas. Daugybė musulmoniškų šalių savo parlamentuose turi kur kas didesnį skaičių moterų, nei vakarų pasaulio šalys. Tai paneigia susidariusią nuomonę, jos musulmoniškose šalyse moterys yra skriaudžiamos ir diskriminuojamos.

 

Salam Alaikum. Girdėjote šią frazę? Tikriausiai, kad taip. Žinote, ką ji reiškia? Tikriausiai, kad ne. Salam Alaikum reiškia “Taika su tavimi”. Tai viena iš kertinių filosofinių minčių musulmonų tikėjime, todėl ši frazė naudojama kaip pasisveikinimas ir atsisveikinimas.